Engagera er!

GEN-PEP arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. För att ha en chans att lyckas är vår målsättning att få med hela samhället på tåget – från lokala eldsjälar till företag och organisationer.