English / Svenska

"How being sedentary has become a major health problem is beyond my understanding."

/Stephen Hawking

Fysisk inaktivitet är nu den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen.Källa

I kombination med dåliga matvanor är fysisk inaktivitet orsaken till att fler människor i världen idag dör till följd av fetma och övervikt än av undernäring.1 Dessutom pekar studier på att utvecklingen går åt fel håll.2 Barn och ungdomar är i betydligt sämre fysisk form nu, än vad deras föräldrar var i samma ålder.3

Att vi rör oss för lite och äter för dåligt kanske inte låter så farligt, men i själva verket utgör den kombinationen en av vår tids största folkhälsoproblem.4


OM GEN-PEP

GEN-PEP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Bakom initiativet står Kronprinsessparet.

Den svenska folkhälsan står just nu inför en enorm utmaning som kommer kräva hårt arbete av många under lång tid, men tillsammans är ingenting omöjligt.

KONTAKTA GEN-PEP!

GEN-PEP är beroende av samarbeten. Om olika aktörer och delar av samhället är pep tillsammans blir vi starkare och kan få ett större genomslag.

Maila till: kontakt@genpep.se

 1. WHO: Most of the world's population live in countries where overweight and obesity kills more people than underweight.” “…dietary patterns, in conjunction with lower levels of physical activity, result in sharp increases in childhood obesity while undernutrition issues remain unsolved.":
  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 
 2. WHO: The worldwide prevalence of obesity more than doubled between 1980 and 2014.”
  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
 3. Grant Tomkinson, exercise physiologist at the University of South Australia:
  http://newsroom.heart.org/news/childrens-cardiovascular-fitness-declining-worldwide
 4. WHO: Controlling the global obesity epidemic:
  http://www.who.int/nutrition/topics/obesity/en/